Fair Trade

Fair Trade Day 2016 Human Chains of Agents for Change

13/05/2016
Human Chains for Fair Trade
Kiran Society, VaranasiBharat Mata Kusht Ashram, Faridabad

Khadhim, Sambhal


Little Flower Khadi Village Industries and Leprosy Rehabilitation Centre, Raxaul


MESH, Delhi